Polski

UWAGA: Jeżeli mówisz po polsku, możesz skorzystać z bezpłatnej pomocy językowej. Zadzwoń pod numer 1-800-767-4411 (TTY: 711).

What patients are saying

“The staff was definitely sensitive to all my needs and also my privacy. Very thankful. They are all very trustworthy and I am grateful in ... Read More

Call 800-767-4411 or go to rogersbh.org to request a free screening.